Historie zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

12. prosince 2009 v 8:48 |  Valašské Meziříčí a okolí
V roce 1538 byla ve městě Janem z Pernštejna zahájena stavba zámku, dnes nazývaného zámek Žerotínů, a město bylo obehnáno novými hradbami vysokými až šest metrů, která byla zpevněna baštami. Do města se vstupovalo třemi bránami - Krásenskou, Rožnovskou a Poličenskou. Pernštejnové však panství záhy prodali a ujali se jej Žerotínové. Po smrti Viléma staršího ze Žerotína zdědil panství v roce 1557 Bernard, po jeho smrti v roce 1602 Jan Vilém. V roce 1607 vypukl ve městě velký požár, který zničil kostel, radnici a 80 měšťanských domů. Po požáru bylo město ještě napadeno morem, kterému podlehlo 2.000 jeho obyvatel. V letech 1608 - 1620 spravoval panství za své nezletilé synovce Baltazara a Bernarda Jetřich ze Žerotína, který po bitvě na Bílé Hoře uprchl do Sedmihradska. V letech 1615 - 1625 působil ve městě jako evangelický kněz a rektor městské školy kazatel Jiří Třanovský (1592 - 1637), autor českého sborníku písní Cithara sanctorum. V roce 1621 porazilo císařské vojsko vzbouřené Valachy v bitvě u hradeb města, na kopci Štěpánově a ve vesnici Křivé, ve které padlo 300 Valachů a ves byla vypálena, v roce 1648 bylo zase město vydrancováno a vypáleno Švédy. Z 376 domů ve městě bylo po třiceti letech válčení 150 domů zpustlých. V roce 1630 se ujal panství Baltazar ze Žerotína, který se nezúčastnil odboje, a držel ho až do své smrti v roce 1659. Bernardem Ferdinandem, majitelem panství v letech 1660 - 1692, vymírá větev meziříčských Žerotínů a panství přechází do držení větve vízmberské a falkenberské. Prvním z této větve byl Maxmilián Antonín a dalším, po Maxmiliánově smrti v roce 1706, Karel Jindřich, který neměl děti a proto v roce 1716 zdědil panství jeho bratr František Ludvík. Ten rozšířil meziříčský zámek a realizoval i další stavby, čímž se značně zadlužil. Po smrti Františka Ludvíka v roce 1731 zdědili panství jeho nezletilí synové František, Michal a Josef a sestry Johana, Mariana a Luisa (každá z nich byla odplacena 10.000 zl.). Poručnictví vykonávala za syny jejich matka Ludovika Karolina. V roce 1742 město vydrancovali a vypálili Prusové. Po smrti Josefa v roce 1743 spravovali panství společně František a Michal a v letech 1748 - 1779 pouze Michal. V roce 1746 došlo v kraji k velkému povstání nevolníků proti vrchnosti. Ludvík Antonín, z větve víznbersko - losínské, který byl majitelem panství v letech 1779 - 1808 a jeho dcera Josefa, provdaná za lankraběte z Fürstenberka, byli posledními Žerotíny, kterým panství patřilo. Josefa ho totiž v roce 1815 prodala Františku Josefu Kinskému z Vchynic a Tetova.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama