Říjen 2010

Valašský sbor portášský

28. října 2010 v 13:49 Portáši
Po roce 1989 přišel čas,kdy se i historie začala spravedlivěji hodnotit.I na portáše se začlo nahlížet v lepším světle než v letech nedávno minulých.Pět zapálených lidí pro vojenskou historii se rozhodlo znovu založit portášský sbor.Při rekonstrukci tohoto sboru pomáhali i pracovníci Valašského muzea v přírodě.Nemalou zásluhu má i starosta Valašské Bystřice vždyť tato obec má velkou portášskou tradici.A proto v této obci dne 15.11.2003 vzniklo občanské sdružení-Valašský sbor portášský.V dnešní době má sbor 15 členů. Sbor je vybaven historickými kroji a zbraněmi.Tento sbor můžete vidět při různých akcích konaných na Valašsku.Sbor spolupracuje i se správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a střeží krásu a kouzlo valašských hor. Ochrana přírody se stala novým posláním portášů.


Portáši