Květen 2013

Salašnictví

31. května 2013 v 20:18 Tradice na Valašsku
Salašnictví a pastevectví na Valašsku má svůj původ v Rumunsku. Zejména po roce 1500 proběhla na Severovýchodní Moravě
Valašská kolonizace. Valaši zde obsadili především kopcovité oblasti protože vté době nebyly nijak hospodářsky využíváný.Zpočátku byli Valaši pastevci, s vrchností udržovali dobré vstahy a svým způsobem byli svobodným lidem.Vrchnost jim udělila valašské právo , za to jim Valaši platili : každý desáty kus dobytka náležel vrchnosti , byla to tak zvaná valašská daň.Postupem času Valaši,jejichž hlavní činností bylo pastevectví , splynuli s původními obyvateli nížin Severovýchodní Moravy. Tak se z pastevců stali zemědělci. S původní valašskou ovcí se můžete setkat ve Valašském můzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Dále se zde více seznámíte s historií salašnictí a pastevectví a životem Valachů.Datel černý

30. května 2013 v 18:32 Valašská Fauna

Latinský Název : Dryocopus martius
Výška : 45-50 cm , rozpětí křídel kolem 76 cm
Váha : 250-320 g
Potrava : dřevokazní škůdci, mravenci, brouci nebo jejich larvy
Výskyt : pralesovité porsty Beskyd

kulíšek nejmenší

30. května 2013 v 18:19 Valašská Fauna

Latinský název : Glaucidium passerinum
Výška : 16 cm , rozpětí křídel je 34-45 cm
Váha :
Potrava : drobní hlodavci a ptáci, místy i hmyz
Výskyt : staré lesní Beskydské porosty

Sýc rousný

30. května 2013 v 18:03 Valašská Fauna

Latinský název : Aegolius funereus
Váha : 95- 110 g , u samic je to o něco víc.
Výška : délka těla 22-27 cm, rozpětí křídel 50-62 cm
Potrava : Loví především drobné hlodavce, zvláště hraboše, dále menší ptáky a příležitostně i hmyz
Výskyt : staré lesní porosty pralesovitého typu Beskyd

Ostříž lesní

30. května 2013 v 17:42 Valašská Fauna

Latinské jméno : Falco subbuteo
Váha : 180 a 300 g
Výška : 30-35 cm , v rozpětí křídel měří 75-85 cm
Potrava : živí velkým hmyzem, jako jsou např. vážky, loví však i menší ptáky.
Výskyt : Beskydy

Včelojed lesní

30. května 2013 v 17:10 Valašská Fauna

Latinský název : Pernis apivorus
Potrava : dravec specializovaný na požírání vos a sršní a jejich larev, nepohrdne i malými živočichy.
Váha : 580 - 950 g
Výška :52 - 60 cm, v rozpětí křídel měří 135 - 150 cm
Výskyt : na Valašsku vzácný , dá se dost těžko spatřit