Květen 2014

Pulčínské skály

28. května 2014 v 16:48 Valašsko
Nedaleko malé vesnice Pulčín leží mohutný skalnatý útvar, který je znám pod jménem "pulčinské skály". Jedná se o největší pískovcové město na Valašsku. Nachází se zde mnoho větších a menších pískovcových skal. Jsou to např. Zámčisko, Pět kostelů nebo Izby. Od roku 1426 stával na pulčinských skalách kamenný hrad. Ten byl ale už v roce 1516 uváděn jako pustý. Do dnešní doby se nám z hradu dochovaly jenom nepatrné zbytky.V 17. a 18.století se ve skalách ukrývali pronásledovaní protestanti, zbojníci ale i obyčejní lidé, kteří hledali úkryt před krvelačnými osmanskými a kuruckými hordami. kousek od pulčínských skal se rozkládá nejvýše položená vesnice na Valašsku Pulčín. Od roku 1989 jsou pulčínské skály Národní přírodní rezervací.
Představa hradu Pulčín kolem roku 1450 s erbem pánů z Cimburka.

Karolinka

28. května 2014 v 12:03 Valašsko
Roku 1862 založil židovský podnikatel a magnát Salomon Reich na východním okraji Nového Hrozenkova sklárny, které pojmenoval po své matce "Karolinina huť". Vyrábělo se zde hlavně broušené sklo a cilindry na petrolejové lampy. Součástí skláren byla taktéž pila. Kolem skláren začala brzy vznikat malá vesnička, která byla rok od roku větší a větší. V roce 1949 došlo k osamostatnění Karolininy huti od Nového Hrozenkova. Od roku 1951 se Karolinina huť jmenuje Karolinka. Znak města Karolinka tvoří skleněný pohár, který znázorňuje sklářskou tradici, poté vodní hladina symbolizující místní vodní nádrž (občas se této nádrži přezdívá "Balaton") a zelená barva, jež symbolizuje zdejší přírodu a lesy.

Jarcovská kula

28. května 2014 v 11:47 Valašské Meziříčí a okolí
Jarcovská kula leží 0,5 km jihozápadně od středu obce Jarcová. Jedná se o 8 metrů vysokou skalní věž, s ojedinělým výhledem do okolní krajiny. Jarcovská kula se skládá z hrubozrného pískovce a slepence. V roce 1999 byla vyhlášena přírodní památkou. Podle pověsti upadla tato skála prchajícímu čertovi, který stavěl v Jarcové kamennou hráz. Stavbu měl dokončit do zakokrhání kohouta, ale kohout zakokrhla dříve, takže čert hráz nepostavil a při útěku mu kus kamene spadl a stala se z něj Jarcovská kula. Nedaleko kuly stojí také nová jarcovská rozhledna, z roku 2010.

Ondráš Fuciman

28. května 2014 v 8:28 Významné osobnosti Valašska
Ondráš Fuciman se narodil 13. listopadu 1680 v lašských Janovicích. Jeho otec, Ondřej Fuciman byl janovický fojt. Ačkoliv byl nejstarším synem, nechtěl pokračovat v otcových šlépějích a stal se zbojníkem. Působil především na lašsko-valašském pohraničí. Své první loupežné přepadení provedl v roce 1709. Tehdy se společně se svou skupinou pokusil napadnout zámek v Bludovicích. Tato akce však byla neúspěšná. Je známo, že se také Ondráš a jeho zbojníci pokoušeli přepadnout město Příbor. Roku 1715 byl Ondráš zabit svým kamarádem Jurášem v hospodě ve Sviadnově. Chudý lid si Ondráše natolik oblíbil, že o něm začaly vznikat mnohé legendy a pověsti.
Obraz ve Sviadnovské hospodě znázorňuje Juráše jak zabíjí Ondráše.

Droband

27. května 2014 v 22:17 Písničky

FOJTI - PANENKA

27. května 2014 v 22:00 Písničky


Jarcová

26. května 2014 v 17:27 Valašské Meziříčí a okolí
První písemná zmínka o Jarcové pochází z roku 1393. Tehdy byla známá pod jménem Jarcova Lhota. Název Jarcová se prvně objevuje až v roce 1505. Obyvatelé této vesničky byli převážně zemědělci. Přivydělávali si také prodejem dřeva a příležitostnou prací v Krásně a Meziříčí. Roku 1830 vznikla jarcovská pečeť, na které je zobrazen skalní útvar, tzv. Jarcovská kula. Větší rozvoj obce nastal až ve 20. století, kdy byl v obci hostinec, mlýn, obchod se smíšeným zbožím, řezník, dva kováři, tři stolaři a čtyři pokrývači. 12. ledna 1908 byl v obci založen hasičský sbor, který existuje i v dnešní době. Od roku 1993 užívá Jarcová nový obecní znak a prapor. Roku 2010 vznikla Jarcovská rozhledna, ze které je nádherný výhled na celé Valašské Meziříčí a jeho blízké okolí.

Rusava

26. května 2014 v 8:15 Valašsko
Malebná valašská vesnička Rusava leží nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Roku 1667 porazil zemský hejtman Jan Rottal odbojné protestantské valachy a nuceně je přestěhoval do nově založené Rusavy (tehdy nesla Rusava název Rotálovice). Roku 1779 byl postaven kostel Povýšení svatého kříže a v 19. století byl založen evangelický kostel. V dobách druhé světové války byla Rusava místem, kde se často ukrývali partyzáni. Dnes je Rusava vyhledávaným rekreačním střediskem. Stojí zde mnoho hotelů, penzionů ale i koupaliště s největším solárním systémem pro ohřev bazénové vody v Českých zemích.

Poličná

26. května 2014 v 8:05 Valašské Meziříčí a okolí
První písemná zmínka o Poličné pochází z roku 1310. Tehdy byla ves známá pod jménem Arnoltovice. Název "Poličná" se vzpomíná až v roce 1390. Někdy na přelomu 15. a 16. století zanikla Arnoltovická tvrz. V 18. století získala Poličná novou pečeť. Na té je zobrazena radlice a otka. Lidé v obci se zabývali především zemědělstvím, ale rozvíjela se zde i výroba dlaždic a kamenných brousků. Roku 1830 byla vybudována škola. Z té se později stala radnice. V roce 1940 byla v obci vybudována architektem Josefem Místeckým, zdejším rodákem, kaple Panny Marie. Začátkem padesátých let byla také vybudována nová škola, která stojí a slouží svému účelu do dnešních dnů. V letech 1976 - 2011 byla Poličná městskou částí Valašského Meziříčí. Od roku 2011 se stala díky referendu nezávislou obcí.

Juřinka

25. května 2014 v 20:30 Valašské Meziříčí a okolí
První písemná zmínka pochází z roku 1353. Obec se tehdy nazývala Juřina Lhota. Polovina Juřinky tehdy náležela vladykovi Markvartovi z Juřiny Lhoty a druhá polovina patřila k Arnoltovické tvrzi v Poličné. Byla také letním sídlem olomouckých biskupů, avšak po česko-uherských válkách v 15. století kdy proti sobě bojoval český král Jiří z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín, biskupské sídlo zaniká. V letech 1411, 1722, 1762, 1801 a 1802 vedla Juřinka územní spory se sousední vesnicí Příluky o pastviny Křivoše a Závrbky, které leží za řekou Bečvou. Při hádkách o tyto oblasti docházelo mezi obyvateli Příluk a Juřinky i k fyzickému násilí. V roce 1830 byla zhotovena obecní pečeť. Na té je zobrazen sv. Jiří se zabitým drakem. Od roku 1860 se na Juřince nacházel mlýn a valcha. Ve 20. století byla v obci vystavěna také nová kaple. Dnes žije v obci 447 obyvatel a obec je městskou částí Valašského Meziříčí.

Valašská Bystřice

25. května 2014 v 20:13 Valašsko
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1651. Jedná se o jednu z nejmladších vesnic na Rožnovsku. Obec byla známa pod jménem Randýskova Bystřice či Velká Bystřice. Od poloviny 18. století se fojty (rychtáři) Bystřice stávali členové rodiny Křenků. Největšího rozkvětu dosáhla obec za fojtování Jiřího Křenka. Ten byl taktéž portášským velitelem. Díky jeho přičinění se obec zvětšila, přibyl počet obyvatel, byla vystavěna pohřební kaple a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jiří zemřel roku 1791 a je pochován u zdejšího kostela (společně se svou manželkou Marií a se svými portášskými příbuznými). V roce 1848 v obci vypukla katastrofická epidemie tyfu. Kvůli tomu byl vybudován nový hřbitov, který slouží do dnešních dnů. Po vzniku ČSR vznikla v obci nová škola. Od nacistů byla vesnice osvobozena 5. května 1945. V obci pobývala akademická malířka Marie Bognerová nebo význačný valašský básník Irenej Metoděj Drda.

Zubří

25. května 2014 v 18:26 Valašské Meziříčí a okolí
První písemná zmínka o Zubří pochází z roku 1310. Vesnici založili majitelé panství Krásno. Na počátku 18. století byly Žerotíny založeny železné hutě, tzv. hamry. V roce 1788 byl v obci vybudován kostel sv. Kateřiny. Na konci 19. století zažilo Zubří nebývalý rozmach. Vznikl zde Sokol, spořitelní a záložní spolek (zvaný Kampelička) či Dobrovolný hasičský sbor. Rozvoj zastavil až příchod I. světové války. Vypukly epidemie tyfu, spály a španělské chřipky. Krátce po vzniku ČSR v roce 1918 se obec začala pozvolna vzpamatovávat. Bylo vystavěno 240 nových domů a vznikl gůmárenský závod Optimit. Za II. světové války v obci působily mnohé partizánské skupiny. 59 občanů Zubří bylo nacisty zatčeno za pomoc partyzánům. 23 občanů bylo umučeno a povražděno. Vypálena byla i tzv. Holišova usedlost v horní části obce. Po roce 1945 byly založeny Gumárny Zubří (fungující dodnes). Byla vystavěna panelová sídliště, obchody a koupaliště. Dne 22. února 2002 se stalo Zubří městem. Město Zubří je proslulé především zuberskou výšivkou. Stojí zde také jeden z nejstraších tisů na Valašsku - Koláčkuv tis který je starý asi 360 let.