Únor 2015

Josef Baruch

14. února 2015 v 17:49 Významné osobnosti Valašska

Malíř Josef Baruch

Ne jen velký Valašský malíř ale zároveň i řezbář, spisovatel Josef Baruch , který se narodil 28.7. 1892 v Krasně. Jeho dětství bylo složité, jako chlapec osiřel a jeho výchovy se ujal jeho nevlastní děd. Dědeček neměl peníze na jeho studie, a tak mu nezbývalo nic jiného, než se dát do učení . Vyučil se malířem pokojů, pak typografem a nakonec řezbářem. Poslední řemeslo ho přivedlo k tvůrčí práci na odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Pak, díky řediteli gobelínové školy Rudolfu Schlattauerovi, se dostal na studia do Prahy na umělecko průmyslovou školu. Učil se u vynikajících profesorů zejména u Františka Kysely ale nesmíme zapomenout i na Karla Špilara, Jana Preislera a Emanuela Dítěte. Josef Baruch se po studijích hlavně zaměřil na grafiku, úpravu a ilustraci knih. Na své rodné Krasno a obec Juřinku kde vyrůstal nikdy nezanevřel a pořád se sem vracel ale né jen fyzicky ale i ve svých knihách o dětství. Napsal tří dílnou prózu ( Ludé z poza Junákova ) a knihu Staříček Kubějů. Bohužel jsem tyto knihy nečetl , prostě jsem je nesehnal.