Leden 2016

Čeněk Kramoliš

22. ledna 2016 v 15:32 Významné osobnosti Valašska
Čeněk Kramoliš se narodil 7. prosince 1862 v Rožnově pod Radhoštěm do rodiny řezníka. Jeho otec však brzy zemřel a tak se o něj matka starala sama. Později vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a učitelský ústav v Příboře. Pracoval jako kantor na Vyškovsku a Bučovicku. Poté se stal vrchním školním inspektorem v Hranicích. Jeho největším životním dílem jsou romány, popisující těžký život obyvatel Valašska - např. Obrázky z Valašska, Valašská vojna, Vězením a vyhnanstvím atd. Na sklonku svého života oslepl a ohluchl, ale i přesto ve své práci literáta nepolevil. Zemřel 16. června roku 1949 v Brně. Pochován je na valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.

František Sáleský Bauer

19. ledna 2016 v 17:51 Významné osobnosti Valašska
26. ledna roku 1841, se v Hrachovci u Valašského Meziříčí místnímu mlynáři Bauerovi narodil syn, který při křtu obdržel jméno František. Chlapec byl velice nadaný a učenlivý. Studoval na gymnáziu v Kroměříži a po zdárném ukončení gymnazijního studia odešel do hanácké metropole Olomouce, kde studoval teologii. Roku 1863 byl František vysvěcěn na kněze. V roce 1869 získal titul doktora bohosloví a začal přednášet na fakultě v Olomouci a na Universitě Karlově v Praze. Roku 1882 se stal biskupem brněnským. Zasloužil se o neogotickou přestavbu katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. Po vynucené rezignaci olomouckého arcibiskupa Kohna v roce 1904, převzal František Sáleský Bauer jeho úřad. Na svého předchůdce Theodora Kohna navázal v tom, že pokračoval v jím zavedené praxi každoročních exercicií (duchovních cvičení) pro kněze. Roku 1911 obdržel František Sáleský od papeže Pia X. kardinálskou hodnost. Zemřel 25. listopadu 1915 v Olomouci a je pohřben v olomoucké katedrále svatého Václava. Na Valašsku podpořil arcibiskup Bauer například stavbu římskokatolického kostela ve Vidči u Rožnova pod Radhoštěm. Do tohoto kostela pořídil i oltář.


Erb Františka Sáleského Bauera jakožto biskupa (ještě před jmenováním kardinálem)