Únor 2016

Pro svou víru stali se zbojníky

25. února 2016 v 20:23 Zbojníci
Pro svou víru stali se zbojníky

Za císaře Ferdinanda II. Habsburského se toho na Moravě hodně událo. Během třicetileté války, která probíhala v letech 1620 až 1648, došlo na Valašsku k mnohým povstáním. Panovník tato povstání ale potlačil. Mnoho rebelantů se uchýlilo do lesů a neprostupných beskydských vrchů a začali provozovat zbojnické řemeslo. Mezi tyto zbojníky patřili také Ondruška, syn fojta z Leskovce u Vsetína, Jiří Havrančík z Hovězího a jistý Navrátilek z Ratiboře. Ondruška byl později se svými komplici chycen. Byli převezeni do Olomouce, kde byl nad nimi vznesen rozsudek smrti. Ondruška byl jako velitel trhán kleštěmi a později musel dokonce podstoupit lámání v kole. Dne 18. září 1638 následkům zranění podlehl. Havrančík a Navrátílek byli záhy v Olomouci popraveni.
Tyto popravy byly provedeny již za vlády císaře a krále Ferdinanda III. Habsburského.

Jiří Křenek

14. února 2016 v 14:24 Významné osobnosti Valašska
Budoucí fojt a velitel valašského sboru portášského Jiří Křenek, spatřil světlo světa dne 8. března 1721 ve Vidči u Rožnova pod Radhoštěm. Jeho otcem byl Jiří Křenek starší, který roku 1724 zakoupil fojtství na Velké Bystřici (obec se dnes nazývá Valašskou Bystřicí) a matkou mu byla Zuzana, rozená Kovářová.
Vzdělání se Jiřímu dostalo v klášteře Trinitářů v Zašové. Dne 9. ledna 1742 se v rožnovském kostele Všech svatých oženil s Mariannou Cibulcovou, dcerou správce rožnovského panství. Vychovali spolu pět synů a jednu dceru.
Již od mládí byl Jiří příslušníkem valašského sboru portášského. V době, kdy Marie Terezie vedla války s pruským králem Friedrichem Velikým, velel Jiří Křenek jednotce zhruba 200 portášů. S touto jednotkou se proslavil v boji s Prusy u Uherského Hradiště. Roku 1766 byl jmenován portášským velitelem (laitnantem).
Po smrti svého otce převzal i úřad fojta na Velké Bystřici. Zasloužil se o mimořádný rozvoj této do té doby zaostalé horské vsi. Nechal postavit kapličku Na Rovni (1755) a později také kostel Nanebevzetí Panny Marie (1779).
Zemřel 20. prosince 1791 na Velké Bystřici. Dle matrikáře byl příčinou Křenkovy smrti nádor. Pochován je i se svou ženou Mariannou a dvěma syny pod skvostnými barokními náhrobky u bystřického kostela.
Socha portáše