Červenec 2016

Valašský kalendář - Srpen

30. července 2016 v 15:24 Valašský kalendář

Srpen
Augustus má 31 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Ráno mlha, potom hezké a teplé dni, v celku horko, ku konci velké
vedro. Dne ubývá o 1 hodinu 41 minut. Délka dne je 15 hodin 12 minut až 13 hodin 31 minut.


Den Co a jak

1.Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný
2.Od starého vola sa učí mladý orať.
3.Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
4.Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
5.Šedá mlha je v srpnu nezdravá.
6.Chlap je hlavú rodiny, ale roba krkem, co ňú hýbe.
7.Svatý Kajetán je tady, odveze mandelů řady.
8.Co srpen neuvaří, září nedopeče.
9.Když pálí srpen, bude pálit i víno.
10.Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
11.Chraň se doktorů: tých, co kapce řežů, i tých, co břuchy pářů.
12.Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať.
13.V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště sluníčko hřeje.
14.V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
15.Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
16.O svatém Rochu brambor jen trochu.
17.I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
18.Světici Helence, pletou ženci věnce.
19.Nahého skoro vysvlečeš.
20.Srpen klasy klidí a uzrálé ovoce vidí.
21.Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
22.Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
23.Prázdným měchem čerta nezabiješ.
24.O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již nikdo koupat.
25.Srpen k zemi hledí a rád vodu cedí.
26.Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy.
27.Jak svini narostú rohy, tak je z ní najhorší hovado.
28.Svatý Augustin udělá z tepla stín.
29.Jana stětí - vlaštovka od nás letí.
30.Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
31.Klbko proti niti nenajdeš.

Zahrádkář

Příjemná práce - česání ovoce - nastává. Zeleninu
okopáváme, plejeme, zaléváme a pochutnáváme si
na ní. Housenky a vajíčka na zeleninách ničíme.
Trávníky udržujeme stále krátké a cestičky čisté.


Morava

5. července 2016 v 13:06 Morava
Významné moravské dny

5.červenec

Státní svátek - připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů - bratří ze Soluně, svatých Konstantina ( Cirila ) a Metoděje na Moravu (r.863 ). Zásluhou byzantské misie vedené oběma bratry se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti. Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy.


V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou České republiky.

28. březen

Významný den - připomínáme si narození velkého moravského učence Jana Amose Komenského ( 28. března 1592 - 15.listopadu 1670 ), posledního biskupa Jednoty bratrské. Ne nadarmo byl nazván - učitelem národů.

V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní ( městskou ).


15. září

Významný den - připomínáme si narození význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína ( 15. září 1564 - 9. října 1636 ).

V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní ( městskou ).


1. říjen

Významný den - připomínáme si zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem ( 1. října 1410 ).

V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní ( městskou ).


28. říjen

Státní svátek - připomínáme si nejen vznik Československé republiky ( 28. října 1918), ale i svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava pravoslavnou církví (29. a 30. října 1994). Mezi lety 862 - 863 vyslal kníže Rostislav poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michaelovi lll. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry. Sv. Rostislav je patronem Moravy a moravského národa.

V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou České republiky.


Dále je možné vyvěšovat moravskou vlajku například při hodech, či jiných místních událostech společně s vlajkou obecní ( městskou ).

Horní Lideč

4. července 2016 v 14:57 Valašsko
Obec Horní Lideč ležící na říčce Senici má bohatou historii. Vždyť první písemná zmínka pochází z roku 1518. Od tohoto roku obec mnohokrát měnila svého majitele. V současné době se obec proslavila výstavbou mechanického Betlému. Jedná se o společný Česko - Slovenský projekt. V lidečském Betlému můžeme obdivovat mnoho dřevěných plastik, které představují ty nejvýznamnější objekty Moravsko - Slovenského pomezí.

Valašské Klobouky

4. července 2016 v 9:47 Valašsko
Město Valašské Klobouky leží v malebném údolí říčky Klobučky. Město svůj krásný název dostalo podle studánky (Klobuk), kterou tak pojmenovala brumovská vrchnost. Později na tomto místě vzniká malá osada znázvem Klobuk a roku 1885 město užívá nazev Valašské Klobouky. Vznik městečka se traduje od roku 1356, kdy dostalo právo hradiště. Plný statut užívání městského práva Klobouky dostávají v 16 století. I v dnešních Klobukách najdeme něco z historie, do které hlavně patří místní kostel Povýšení svatého kříže. Jeho gotické jádro pochází ze 13 stol. Věž z období renezance a to vše dovršuje interiér v barokním slohu. Za zmínění zde ještě patří stará radnice, mariánský sloup a dochovaný renesanční pranýř. Ve městě působilo i mnoho významných osob. Připomeňme si například architekty Huberta Cessnera či Bohuslava Fuchse. Působil zde spisovatel Jan Matzal a malíř Jaroslav Pacák. Nesmíme opomenout ani místní velkou předvánoční tradici plnou čertů Mikulášský jarmek.

Zdeněk Burian

3. července 2016 v 16:14 Významné osobnosti Valašska
Zdeněk Burian - Malíř a ilustrátor mnoha dobrodružných knih se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici v rodině stavitele Eduarda Buriana. V rodném městě absolvuje základní i měšťanskou školu. Už vtéto době se projevuje jeho talent. Maluje obrázky plné dobrodružství a odvahy.Pro jeho velký výtvarný talent byl přijat v Praze na výtvarnou akademii. Po ukončení dvou ročníku akademii opouští a začíná se naplno věnovat ilustrátorské práci.Tak mnoho cestopisných a dobrodružných knih se díky Burianovi staly i malými výtvarnými díly. Po velice úspěšném a plodném životě umírá v Praze 1. července 1981.


Jiří Křižan

3. července 2016 v 12:10 Významné osobnosti Valašska
Jiří Křižan - scenárista,pedagog a spisovatel. Narodil se 26. října 1941 ve Valašském Meziříčí. Otec Jiřího byl majitel velké pily a pro poválečný komunistický režim se stal nežádoucí. Nakonec v roce 1951 za velezradu byl popraven. To změnilo osud celé rodiny. Malý Jiří vté době studoval ve Valašském Meziříčí na místním gymnázium. Bohužel tuto školu musel opustit. Jiří musel nastoupit do práce a jak šel čas vystřídal i mnoho dělnických profesí.Až v 60 letech díky politickému uvolnění semu podařilo vystudovat scenaristiku a dramaturgii na Famu. Napsal scenáře k 13 filmům ,( Stíny horkého léta, Signum laudis, Je třeba zabít Sekala,.......).Jeho život byl velice činorodý. Bohužel náhlá smrt přerušila jeho život, zemřel 13 října 2010 ve věku 68 let..